de Politieke Weegschaal
De Politieke Weegschaal
Home Verantwoording FAQ Standpunten Privacy Contact
De Politieke Weegschaal2
FAQ

Nog een online stemhulp? Is dat nou nodig?

Dient de Politieke Weegschaal ter vervanging van andere stemhulpen, zoals de Stemwijzer of het Kieskompas?

Hoe werkt de Politieke Weegschaal?

Hoe worden de fictieve partijprogramma’s samengesteld?

Alle fictieve partijprogramma’s lijken op elkaar. Wat nu?

Ik ben het met geen van de fictieve partijprogramma’s eens! Wat nu?

Waar om kan ik niet uitkomen op kleinere politieke partijen?

Waarom zijn in deel 1 specifiek deze begrotingsposten gekozen?

Waarom zijn in deel 2 specifiek deze stellingen gekozen?

Waarom gaat geen van de begrotingsposten van deel 1 over Europa, medisch-ethische kwesties, ect?

Hoe wordt het stemadvies samengesteld?

Ik kom uit bij een partij waar ik niets mee heb. Hoe kan dit?

Ik heb de uitleg gelezen, maar ik snap nog steeds niet wat de bedoeling is. Wat nu?

Waarom moet ik mijn geslacht, leeftijd en opleidingsniveau opgeven?

Wordt er iets gedaan met mijn gegevens?

De Politieke Weegschaal vraagt of ik mijn e-mailadres wil achterlaten om mee te doen aan vervolgonderzoek. Wat houdt dit in? En wat gaan jullie met deze gegevens doen?

Wie maakt de Politieke Weegschaal?

Is de Politieke Weegschaal onafhankelijk?

Hebben partijen invloed op de Politieke Weegschaal?

Wat voor stemadvies geeft de Politieke Weegschaal?

Het invullen van de Politieke Weegschaal is best ingewikkeld. Kan het niet gemakkelijker?Nog een online stemhulp? Is dat nou nodig?
Jazeker. De methode van de Politieke Weegschaal is anders dan de methode van bestaande kieswijzers. Bestaande websites die een stemadvies geven, doen dit op basis van uw keuze op een aantal stellingen en uw door uzelf aangegeven voorkeur voor partijen en lijsttrekkers. Maar de afweging die u maakt bij het bepalen van uw stem is veel gecompliceerder dan dat.

Partijprogramma’s komen zelden volledig overeen met uw belangen, wensen en voorkeuren. Vaak moet u kiezen tussen verschillende zaken, die voor u wellicht allemaal even belangrijk zijn. Door het gebruik van losse stellingen gaan bestaande stemhulpen voorbij aan de essentie van politieke keuzes: het maken van afwegingen. De Politieke Weegschaal doet beter recht aan dit aspect van de Nederlandse politiek en geeft u een stemadvies op basis van de afwegingen die u gedwongen moet maken over een aantal begrotingsposten.
Om nog verder onderscheid te maken tussen partijen op basis van niet-economische gronden, vult u bij de Politieke Weegschaal ook 10 stellingen in. Samen bepalen deze twee delen uw stemadvies.
Terug naar top

Dient de Politieke Weegschaal ter vervanging van andere stemhulpen, zoals de Stemwijzer of het Kieskompas?
Nee. Zowel de Stemwijzer als het Kieskompas zijn waardevolle instrumenten, die erg bruikbaar zijn om uw te helpen bij het bepalen van uw stem. Maar zoals alle instrumenten, kennen de methoden die door de Stemwijzer of het Kieskompas gebruikt worden, voor- en nadelen. Dat geldt ook voor de Politieke Weegschaal. Bij het bepalen van uw stem kunt u alle informatie gebruiken die u kunt krijgen.
Terug naar top

Hoe werkt de Politieke Weegschaal?
In het eerste deel moet u telkens drie sterk vereenvoudigde (fictieve) verkiezingsprogramma’s met elkaar vergelijken. Deze programma’s bevatten telkens zeven programmapunten, die ontleend zijn aan de verkiezingsprogramma’s van de verschillende politieke partijen. De programma’s zijn fictief, omdat ze bestaan uit willekeurige combinaties van de standpunten van verschillende partijen. U moet telkens het programma kiezen dat het beste bij uw mening past. Dat doet u vijftien keer. In het tweede deel beantwoordt u tien vragen, die gaan over vooral ideologische onderwerpen. Met wetenschappelijke methoden worden uit uw antwoorden vervolgens een stemadvies gegeven.
Terug naar top

Hoe worden de fictieve partijprogramma’s samengesteld?
De fictieve partijprogramma’s worden samengesteld uit standpunten uit de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen die zetels toegewezen kregen bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2012: VVD, PvdA, CDA, PVV, SP, D66, GroenLinks, ChristenUnie, SGP, 50plus en de Partij voor de Dieren. Elk fictief partijprogramma van standpunten wordt samengesteld door volkomen willekeurig zorgvuldig door ons geselecteerde standpunten van deze tien politieke partijen met elkaar te combineren. Het is dus niet zo dat elk fictief partijprogramma overeenkomt met de standpunten van een bepaalde politieke partij. Het is mogelijk dat een fictief partijprogramma dat u te zien krijgt de exacte standpunten weergeeft van een specifieke partij, maar dit is dan volledig toeval aangezien de programma’s willekeurig worden samengesteld. Dit is ook de reden dat als u de Politieke Weegschaal nog een keer zou maken, u andere fictieve partijprogramma’s te zien zal krijgen. Zolang als u consistent uw eigen voorkeuren volgt, zal uw stemadvies echter hetzelfde blijven.

Om tot vergelijkbare standpunten te komen, zijn de standpunten die verschillende partijen over een onderwerp innemen door de wetenschappers van de Politieke Weegschaal in verschillende algemenere antwoordcategorieŽn ingedeeld. Daarbij is telkens alleen de letterlijke tekst van de verkiezingsprogramma’s gebruikt. Omdat de programmateksten niet alleen gelezen, maar ook geÔnterpreteerd moeten worden, en politieke partijen bovendien soms vaag zijn in hun formuleringen, is een indeling altijd aan interpretatie onderhevig. Om de mogelijkheid van een verkeerde indeling uit te sluiten, is aan partijen gevraagd commentaar te geven op de categorieŽn en indeling. De indeling van partijstandpunten in categorieŽn, en de argumentatie hierachter, is hier te lezen.
Terug naar top

Alle fictieve partijprogramma’s lijken op elkaar. Wat nu?
De partijprogramma’s worden op een willekeurige manier aan u gepresenteerd. Meestal zijn de fictieve partijprogramma’s op een aantal begrotingsposten verschillend. Het kan echter voorkomen dat op ťťn of meerdere begrotingsposten de programma’s eenzelfde standpunt innemen. Wij vragen u dan uw beslissing te nemen gebaseerd op wat de fictieve partijprogramma’s zeggen over de andere standpunten.
Terug naar top

Ik ben het met geen van de fictieve partijprogramma’s eens! Wat nu?
Het kan voorkomen dat u het niet eens bent met alle drie de fictieve partijprogramma’s. U moet dan toch ťťn programma kiezen: het programma waar u het meest mee eens bent. Dit kan bijvoorbeeld het programma waarvan de meeste standpunten met uw meningen overeenkomen, of het programma dat in ieder geval op ťťn standpunt dat voor u erg belangrijk is, de doorslag geeft. Of misschien maakt u een andere afweging. Het gaat er om dat u kiest. Ook in de politieke realiteit is het soms kiezen tussen een aantal kwaden.
Terug naar top

Waar om kan ik niet uitkomen op kleinere politieke partijen?
Hoewel op de stembiljetten in maart meer dan 20 partijen zullen staan, zijn bij de Politieke Weegschaal standpunten van elf partijen meegenomen. De partijen die hierin zijn opgenomen zijn: VVD, PvdA, CDA, PVV, SP, D66, GroenLinks, ChristenUnie, SGP, 50plus en de Partij voor de Dieren. Dit zijn partijen die op dit moment zetels hebben in de Tweede Kamer der Staten-Generaal.
Terug naar top

Waarom zijn in deel 1 specifiek deze begrotingsposten gekozen?
De zeven begrotingsposten die gekozen zijn (basisbeurs, WW, kilometerheffing, duurzame energie, hypotheekrenteaftrek, het eigen risico en het begrotingstekort in 2012) zijn gekozen op basis van twee argumenten: 1. Deze onderwerpen zijn, in termen van kosten of opbrengsten, grote posten op de begroting. 2. Het grootste deel van de deelnemende partijen nemen een expliciet en categoriseerbaar standpunt in op deze onderwerpen in hun verkiezingsprogramma.
Terug naar top

Waarom zijn in deel 2 specifiek deze stellingen gekozen?
De tien stellingen zijn gekozen op basis van twee argumenten: 1. Alle (of veel) partijen nemen een standpunt in op deze stellingen in hun verkiezingsprogramma, en 2. Deze stellingen kunnen verschillende politieke partijen goed onderscheiden.
Terug naar top

Waarom gaat geen van de begrotingsposten van deel 1 over Europa, medisch-ethische kwesties, ect?
Het eerste deel van de Politieke Weegschaal gaat over economische onderwerpen, en dan met name over hoe partijen de rijksbegroting 2017-18 rond willen krijgen. Om deze reden zijn in dit eerste deel alleen onderwerpen opgenomen die een groot deel uitmaken van de begroting. Ideologische kwesties, die geen substantiŽle kosten of baten voor de overheid met zich meebrengen (denk aan euthanasie) worden hier niet bevraagd.

Het tweede deel van de Politieke Weegschaal legt hierom de kiezer nog tien stellingen voor om op basis van niet-budgettaire onderwerpen een onderscheid tussen partijen te kunnen maken en een volledig stemadvies te kunnen geven.
Terug naar top

Hoe wordt het stemadvies samengesteld?
Het stemadvies wordt evenredig gebaseerd op de twee delen van de Politieke Weegschaal. Het eerste deel bestaat uit uw programmakeuze bij de vijftien keer drie programma opties. Het tweede deel bestaat uit uw antwoord op de tien stellingen. Uw advies bestaat uit het percentage dat uw standpunten overeenkomen met de standpunten van de verschillende politieke partijen. Concreet refereert het stemadvies dus aan het percentage dat u het met een bepaalde partij eens bent.
Terug naar top

Ik kom uit bij een partij waar ik niets mee heb. Hoe kan dit?
Uw stemadvies wordt gebaseerd op uw keuzes bij de fictieve partijprogramma’s en op uw keuzes bij de stellingen. Zolang u uw keuzes baseert op uw eigen standpunten en uw standpunten overeenkomen met de partij van uw keuze, zult u ook uitkomen bij de partij van uw keuze. Op de website van de Politieke Weegschaal staan linkjes naar de programma’s van alle grote politieke partijen.
Terug naar top

Ik heb de uitleg gelezen, maar ik snap nog steeds niet wat de bedoeling is. Wat nu?
Als u nog steeds niet snapt wat u moet doen, kunt u op de Help button klikken in de applicatie van de Politieke Weegschaal.
Terug naar top

Waarom moet ik mijn geslacht, leeftijd en opleidingsniveau opgeven?
Uw gegevens kunnen worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek naar politieke voorkeuren. U bent niet verplicht deze gegevens met ons te delen. Als u echter groot bezwaar heeft tegen het achter laten van deze anonieme gegevens kunt u deze vragen overslaan. De Politieke Weegschaal zal in geen geval uw anonieme gegevens delen met derden of deze voor commerciŽle doeleinden gebruiken.
Terug naar top

Wordt er iets gedaan met mijn gegevens?
Uw anonieme gegevens en het stemadvies dat u gegeven is, zullen nooit aan derden worden verstrekt of voor commerciŽle doeleinden worden gebruikt. Uw anonieme gegevens en het aan uw gepresenteerde stemadvies kunnen gebruikt worden voor wetenschappelijke doeleinden.
Terug naar top

De Politieke Weegschaal vraagt of ik mijn e-mailadres wil achterlaten om mee te doen aan vervolgonderzoek. Wat houdt dit in? En wat gaan jullie met deze gegevens doen?
Aan het einde van de Politieke Weegschaal wordt u inderdaad gevraagd of u uw emailadres wilt achterlaten, zodat wij van de Politieke Weegschaal contact met u kunnen opnemen. U zult in een email gevraagd worden om meer informatie. Deze informatie zal nooit aan derden worden gegeven of voor commerciŽle doeleinden worden gebruikt. Uw gegevens zullen wij gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek naar politieke voorkeuren.
Terug naar top

Wie maakt de Politieke Weegschaal?
De Politieke Weegschaal wordt gemaakt door de Stichting Democratie en Samenleving. De stichting heeft geen commercieel belang bij de Politieke Weegschaal en is niet verbonden aan enige politieke partij of beweging.
Terug naar top

Is de Politieke Weegschaal onafhankelijk?
Ja. De redactie van de Politieke Weegschaal bestaat uit wetenschappelijk getrainde onderzoekers van de Stichting Democratie en Samenleving . De stichting heeft geen commercieel belang bij de Politieke Weegschaal en is niet verbonden aan enige politieke partij of beweging. Daarnaast hebben de politieke partijen geen directe invloed op de methode, de geselecteerde begrotingsposten of stellingen. Partijen zijn wel gevraagd om een reactie op de indeling van de partij in standpunten. Mits gefundeerd, konden partijen wijzigingen aanvragen. De redactie heeft te allen tijde zelf besloten of de aanvraag gefundeerd was en doorgevoerd werd.
Terug naar top

Hebben partijen invloed op de Politieke Weegschaal?
De politieke partijen hebben geen directe invloed op de methode en inhoud van de Politieke Weegschaal. De begrotingsposten, de stellingen en de indeling van de politieke partijen op deze begrotingsposten en stellingen wordt voorgelegd aan de politieke partijen samen met een onderbouwing van de indeling op basis van de partijprogramma’s. De politieke partijen hebben daarna de mogelijkheid gekregen om, beargumenteerd met zinnen uit hun verkiezingsprogramma, wijzigingen te vragen. De redactie beslist te allen tijde of de aangevraagde wijziging gefundeerd is en doorgevoerd zal worden.
Terug naar top

Wat voor stemadvies geeft de Politieke Weegschaal?
De Politieke Weegschaal geeft een stemadvies waarbij uw standpunten vergeleken worden met de standpunten van de politieke partijen. Uw stemadvies geeft daarom weer in hoeverre uw standpunten overeenkomen met de standpunten van alle andere partijen. Concreet betekent dit dat u per partij een percentage krijgt in hoeverre uw standpunten overeenkomen met de standpunten van de desbetreffende partij.
Terug naar top

Het invullen van de Politieke Weegschaal is best ingewikkeld. Kan het niet gemakkelijker?
Bestaande online stemhulpen zijn inderdaad (iets) eenvoudiger. Maar laten we er niet omheen draaien. Stemmen is niet eenvoudig. Om uw stem goed te bepalen, moet u goed op de hoogte zijn van wat er speelt, en van wat de verschillende partijen daar over zeggen. Daarna moet u die standpunten allemaal in een weegschaal leggen, en een afweging maken. Het maken van dit soort afwegingen is een ingewikkeld proces. De Politieke Weegschaal maakt dat proces veel eenvoudiger. In plaats van de volledige verkiezingsprogramma’s te vergelijken, vergelijkt u sterk vereenvoudigde partijprogramma’s.
Terug naar topVolg ons...

Verkiezingsprogramma's
50Plus CDA
CU D66
GL PvdA
PvdD PVV
SGP SP
VVD