de Politieke Weegschaal
De Politieke Weegschaal
Home Verantwoording FAQ Standpunten Privacy Contact
De Politieke Weegschaal2
Standpunten
In de documenten hieronder vindt u per onderwerp de indeling van de partijen in standpunten.

Attributen
Tegemoetkoming bachelor studenten via (Attribuut 1) pdf
Defensie-uitgaven (Attribuut 2) pdf
AOW: 65? (Attribuut 3) pdf
Klimaatafspraken CO2-uitstoot Parijs (Attribuut 4) pdf
Eigen risico in de zorg (Attribuut 5) pdf
Inkomstenbelasting voor hoge inkomens (Attribuut 6) pdf
Buitenlandse ontwikkelingshulp (Attribuut 7) pdf

Stellingen
Nederland moet zich voorbereiden om uit de euro te stappen (Stelling 1) pdf
Kolencentrales moeten versneld dicht (Stelling 2) pdf
Nederland tornt niet aan de Grondwettelijke vrijheid van (o.a. religieus) onderwijs (Stelling 3) pdf
De euthanasiewet moet uitgebreid worden om vrijwillig levenseinde mogelijk te maken (Stelling 4) pdf
Vluchtelingen zijn welkom in Nederland (Stelling 5) pdf
Mensen moeten meer zeggenschap krijgen over hun eigen pensioen (Stelling 6) pdf
De Eerste Kamer kan worden afgeschaft (Stelling 7) pdf
Wietteelt moet worden gelegaliseerd (Stelling 8) pdf
Het raadgevend referendum moet blijven (Stelling 9) pdf
De regering moet met publiek geld een investeringsbank oprichten (Stelling 10) pdf
Volg ons...

Verkiezingsprogramma's
50Plus CDA
CU D66
GL PvdA
PvdD PVV
SGP SP
VVD